S Marić, Bojan, Републички фонд за здравствено осигурање Kрагујевац, Serbia