S. Jovanović, Aleksandra, Филозофски факултет Ниш, Serbia