M Petrović, Aleksandar Saša, Univerzitet u Prištini Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Serbia