R. Krejić, Živana, Факултет за пословне студије и право Београд, Serbia