Bjelajac , Željko, Универзитет Привредна академија Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, Serbia