Bjelajac , Željko, Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, Serbia