Amanović, Đurica, Криминалистичко-полицијска академија Београд, Serbia