KULTURA POLISA: Announcements https://kpolisa.com/index.php/kp CULTURE OF POLIS - Journal for Nurturing of Democratic Political Culture - is an international, high quality, peer reviewed open access journal en-US Extension of the Deadline for Submission of Papers for Issue 21(2) in 2024 https://kpolisa.com/index.php/kp/announcement/view/4 KULTURA POLISA 2024-04-25 Culture of Polis on ERIH + list (M23) https://kpolisa.com/index.php/kp/announcement/view/2 <p>Imamo zadovoljstvo da vas obavestimo da je od 2. avgusta Kultura polisa na listi ERIH +. Takođe, časopis je postao i član CEEOL – Central and Eastern European Online Library – što će naš časopis i radove naših autora učiniti vidljivijim i pristupačnijim naučnoj zajednici i izvan granica Srbije. Sve to sada čini sasvim izvesnim napredak časopisa na listi rangiranja i kategorizacije časopisa za ovu godinu. Sam izlazak na listu ERIH + jeste događaj koji garantuje višu kategoriju od one koja je Kulturi polisa dodeljena za 2021. godinu (M51). Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa (Službeni glasnik RS, broj 159 od 30. decembra 2020.) jasno definiše ovakve situacije:</p> <p><strong>Rangiranje i kategorizacija časopisa u oblasti društvenih i humanističkih nauka</strong></p> <p>Član 14.</p> <p>Za razvijanje naučnih časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka primenjuje se kategorija naučnog časopisa iz tabele iz člana 6. ovog pravilnika, kao i za časopise u ostalim naučnim oblastima.</p> <p>Kategorije M21a do M23 određuju se na osnovu klasifikacije časopisa koje pripadaju WoS listama po IF2, odnosno IF5 faktoru, saglasno članu 6. ovog pravilnika, s tim da <strong>kategorijama M23 pripadaju i časopisi označeni kao Q1 u SJR i časopisi na listama ERIH+</strong>, a katetogriji M24 pripadaju i časopisi označeni kao Q2 i Q3 u SJR, a kategoriji M51 časopisi onačeni kao Q4 u SJR. U slučaju da se časopisi nalaze i na nekoj od prethodno navedenih lista kategorisanih naučnih časopisa, matični naučni odbori imaju pravo da daju prednost kategorijama iz Konačne godišnje liste kategorizovanih naučnih časopisa za odgovarajuću godinu koje je utvrdilo Ministarstvo.</p> <p>...........................................</p> <p>I nezavisno od izlaska na ovu listu, Kultura polisa svojim dugogodišnjim naučnim doprinosom zaslužuje unapređenje u pogledu kategorije. Iza nas je period duži od jedne decenije u kategoriji M51, stotine ovjavljenih radova, među kojima su i oni koji su visokorangirani po citiranosti, kao i veliki broj tematskih izdanja, kojima je dat naučni doprinos najaktuelnijim problemima društva, ne samo u Srbiji, već i na regionalnom i globalnom nivou. Odluka je sada u rukama Ministarstva, a mi idemo dalje ka ciljevima koje smo zacrtali, a na tom putu najvažniji ste vi, autori i recenzenti. Mi smo vam zahvalni za dosadašnju saradanju i verujemo da će ova vest obradovati i sve vas, te da će to dodatno učvrstiti vaše poverenje u Kulturu polisa i održati, pa i povećati interesovanje za objavljivanje radova u našem i vašem časopisu. Očekujemo vas već od sledećeg broja, koji izlazi u decembru, a podsećamo vas da je krajnji rok za dostavljanje radova za taj broj, 30. oktobar 2022.</p> <p>Uredništvo</p> KULTURA POLISA 2022-08-04