B. Đukanović , D. ., and M. . Jovanović. “MEĐUETNIČKE TENZIJE NA ZAPADNOM BALKANU I DALJI TOK EVROPSKIH INTEGRACIJA REGIONA”. KULTURA POLISA, vol. 13, no. 1, Dec. 2016, pp. 325-39, https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/979.