Ćurčić, P. S. . “Sila I Moć – Srbija I Vojni Faktor U međunarodnoj Politici”. KULTURA POLISA, vol. 19, no. 3, Aug. 2022, pp. 225-30, doi:10.51738/Kpolisa2022.19.3r.225c.