[1]
P. S. . Ćurčić, “Sila i moć – Srbija i vojni faktor u međunarodnoj politici”, kp, vol. 19, no. 3, pp. 225–230, Aug. 2022.