Ćurčić, P. S. . (2022) “Sila i moć – Srbija i vojni faktor u međunarodnoj politici”, KULTURA POLISA, 19(3), pp. 225–230. doi: 10.51738/Kpolisa2022.19.3r.225c.