B. Đukanović , Dragan, and Milovan Jovanović. 2016. “MEĐUETNIČKE TENZIJE NA ZAPADNOM BALKANU I DALJI TOK EVROPSKIH INTEGRACIJA REGIONA”. KULTURA POLISA 13 (1):325-39. https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/979.