Nikolić, Goran. 2016. “RASPORED GLOBALNE EKONOMSKE MOĆI POČETKOM 20-IH GODINA 21. STOLEĆA”. KULTURA POLISA 13 (1):97-115. https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/965.