Ćurčić, Petar S. 2022. “Sila I Moć – Srbija I Vojni Faktor U međunarodnoj Politici”. KULTURA POLISA 19 (3):225-30. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2022.19.3r.225c.