Ćurčić, P. S. . (2022). Sila i moć – Srbija i vojni faktor u međunarodnoj politici. KULTURA POLISA, 19(3), 225–230. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2022.19.3r.225c