(1)
B. Đukanović , D. .; Jovanović, M. . MEĐUETNIČKE TENZIJE NA ZAPADNOM BALKANU I DALJI TOK EVROPSKIH INTEGRACIJA REGIONA. kp 2016, 13, 325-339.