(1)
Despotović , L. . ANTINOMIJE LIBERALIZMA. kp 2016, 13, 21-28.