(1)
Ćurčić, P. S. . Sila I Moć – Srbija I Vojni Faktor U međunarodnoj Politici. kp 2022, 19, 225-230.