[1]
Ćurčić, P.S. 2022. Sila i moć – Srbija i vojni faktor u međunarodnoj politici. KULTURA POLISA. 19, 3 (Aug. 2022), 225–230. DOI:https://doi.org/10.51738/Kpolisa2022.19.3r.225c.