Lack of Education and Information as a Cause of Trafficking of Women for Sexual Exploitation

Authors

  • Jelena Matijašević Faculty of Law for Commerce and Judiciary in Novi Sad, Serbia
  • Joko Dragojlović Faculty of Law for Commerce and Judiciary in Novi Sad, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1p.1.04

Keywords:

trafficking of women, sexual exploitation, causes of human trafficking, education, information

Abstract

Trafficking of women for sexual exploitation, as one of the most common forms of human trafficking, affects all countries regardless of the level of development, and all social groups, regardless of financial security, level of education, and other important parameters. Having in mind the core problems that victims of human trafficking (especially women) face, this paper, in addition to a general review of the causes of human trafficking and general observations on trafficking in women and elements of sexual exploitation, focuses on one of the most important causes of trafficking in women for sexual exploitation in modern society. We are talking, of course, about the lack of education and information. There is no doubt that education and information are very important factors in preventing the trafficking of women for sexual exploitation. The development of the preventive concept of meaningful education and information concerning women, who are very often a socially, culturally, economically, and politically vulnerable category, must not be neglected. Also, a systematic approach to education, thorough information of professionals in the field of protection of (potential) victims of trafficking and social workers, should be of key importance, for society to systematically oppose the phenomenon of trafficking.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Анђелковић, Марија, Глигорић Маријана, Хорноф Сандра, Илић Неда, Jayaraman Asha, Миленовић Филип, Радовић Ивана, и Вукасовић Тамара. 2020. Трговина људима – приручник за вршњачку едукацију, Београд: Astra – Anti Trafficking Action.

Бјелајац, Жељко. 2005. Трговина људима – узроци и последице. Београд: издање аутора.

Бјелајац, Жељко. 2016. „Подизање колективне свести и едукација младих као одговор на експанзију трговине људима.” Култура полиса XIII (29): 189-200.

Бјелајац, Жељко Ђ. и Александар М. Филиповић. 2020. „Интернет и друштвене мреже као неограничени простор за концентрацију и мултиплицирано присуство педофила”. У: „Педофилија – узроци и последице”, ур. Жељко Ђ. Бјелајац и Александар М. Филиповић, посебно издање, Култура полиса, 29-40

Галоња, Александра и Јовановић Слађана. 2011. Заштита жртава и превенција трговине људима у Србији. Београд: Заједнички програм UNHCR, UNHCR и IOM за борбу против трговине људима у Србији.

Јовановић, Слађана, и Галоња Александра. 2011. Заштита жртава трговине људима у кривичном и прекршајном поступку. Београд: Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије.

Мијалковић, Саша. 2005. Трговина људима. Београд: БеоСинг.

Мијалковић, Саша. 2006. „Трговина људима као облик организованог криминала - основна феноменолошка обележја.” НБП - Журнал за криминалистику и право XII (1): 109-130.

Николић Ристановић, Весна. 2002. „Трговина женама у Србији и околним земљама: обим, карактеристике и узроци”, Темида I (1): 3-12.

Радовић, Ивана, Богићевић Јована, Анђелковић Марија, Глигорић Маријана, Теодоровић Милош, Стојиљковић Миша, Миленковић Надежда, Тодоровић Оливера, Оташевић Оливера, Лековић Саша, Савић Свенка, и Вукасовић Тамар. 2008. Трговина људима – приручник за новинаре. Београд: Astra – Anti Trafficking Action.

Радовић, Ненад. 2007. „Трговина женама и децом у циљу сексуалне експлоатације.” НБП - Журнал за криминалистику и право XII (3): 95-112.

Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 111/06.

Стратегија за борбу против трговине људима 2019-2024. године, Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Montenegro и Министарство унутрашњих послова Републике Црне Горе.

Тошић, Данијела. 2018. „Трговина женама као један од облика насиља над женама.” Гласник Адвокатске коморе Војводине XC (3-4): 170-182.

Bjelajac, Željko. 2008. Organizovani kriminal vs Srbija. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Bjelajac, Željko. 2014. Trgovina ljudima-zločin protiv čovečnosti, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Kelly, Liz, and Regan Linda. 2000. Stopping Traffic: Exploring the extent of and responses to trafficking in women for sexual exploitation in the UK London, London: Home Office - Police Research Series.

State Department. 2020. Izveštaj o trgovini ljudima: Srbija (prevod): Beograd, Astra – Anti Trafficking Action.

Downloads

Published

2021-06-05

How to Cite

Matijašević , J., & Dragojlović, J. (2021). Lack of Education and Information as a Cause of Trafficking of Women for Sexual Exploitation. KULTURA POLISA, 18(1), 53–62. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1p.1.04

Metrics

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>