Relevance of Adolescent Education on Harmful Effects of Drugs

Authors

  • Veljko M. Delibašić Bar Association of Belgrade

DOI:

https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1p.1.02

Keywords:

adolescents, education, narcotic drugs, drug abuse, drug addiction

Abstract

Following the introductory part in which it is stated that current results of the fight against drug abuse have been unsatisfactory, the paper defines the term “narcotic drugs”. It is suggested that it is an obsolete, outdated, and certainly inadequate term, with suggestion that the term “narcotic drugs” should be replaced by the adequate term “psychoactive controlled substances”. Then, classifications of narcotic drugs are given, describing the effects that arise from the abuse of narcotics. The paper indicates the general characteristics of criminal offenses related to narcotic drugs, and points to some changes and amendments from 2019, which relate to existing qualified forms of criminal offenses, including the case when the basic form of the crime is being committed in an educational institution or in its immediate vicinity. Afterward, the term of adolescence is defined, emphasizing the need for adolescents education as the most important and most effective way of fighting drug abuse, together with certain ideas what that education should be like. Finally, concluding remarks are made.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бјелајац, Жељко Ђ. и Александар М. Филиповић. 2018. „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва”. У „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва”, ур. Жељко Ђ. Бјелајац и Александар М. Филиповић, посебно издање, Култура полиса, 9-21

Виденовић М., Бауцал А., Адолесценти и ризична понашања: одраз ирационалности или рационалности, Психолошка истраживања, Vol. XIV (1), Београд, 2011.

Делибашић В., Нова решења код кривичних дела у вези са опојним дрогама, Бранич, 2020.

Делибашић В., „Опојна дрога, објект радње кривичног дела или лек”, Казнено право и медицина, Палић, 2019.

Делибашић В., 2014. „Поједина спорна питања у вези са опојним дрогама у Кривичном законику”, Crimen, (1), Београд, 2014а.

Делибашић В., Сузбијање злоупотреба опојних дрога са становишта кривичног права, Београд, 2014.

Додиг-Ћурковић К., Адолесцентска криза - како је дијагностицирати и лијечити?, Медицус, 26(2) Загреб, 2017.

Дуканац и др., Личност адолесцената с проблемом зависности од интернета и карактеристике њихових породица,Психолошка истраживања, Vol. XVIII, Београд, 2015.

Игњатовић Ђ., Организовани криминалитет и наркотици, Цримен, број 3, Београд, 2020.

Јелачић О., Основе судске медицине за студенте права, Београд, 1977.

Кокољ М., „Кривична одговорност наркомана”, Спречавање злоупотребе дрога – савремени мултидисциплинарни концепт, Копаоник, 1999.

Лазин Ђ., „Спречавање недозвољеног промета опојних дрога и југословенско кривично законодавство”, Наркоманија и кривична одговорност, правно-медицински аспект, Копаоник, 2000.

Марић Ј., Лукић М.,Правна медицина, Београд, 2002.

Марић М., Социо-демографски чиниоци и употреба психоактивних супстанци у адолесценцији, Становништво, 49(2), Београд, 2011.

Николић Д., Наркоманија злочин или казна, Београд, 2001.

Новоселец П. и др., Посебни дио казненог права, Загреб, 2007.

Петровић Б., Нарко криминал, кривичнопрвани, криминолошки, кривичнопроцесни и криминалистички аспект, Сарајево, 2004.

Поповић-Ћитић Б., Буквић Л., Обавештеност ученика основних школа о разлчитим аспектима употребе дрога: импликације за планирање едукативних превентивних програма, Специјална едукација и рехабилитација, Vol. 13, бр. 2., Београд, 2014.

Радуловић Д., „Питања дефинисања и класификације зависности и злоупотреба дрога”, Социологија, број 1, Београд, 2003.

Радуловић Д., „Приступ проучавању друштвене контроле дрога II: деконструкција проблема – употреба дрога у научном дискурсу”, Социологоја, број 3, Београд, 2008.

Downloads

Published

2021-06-05

How to Cite

M. Delibašić, V. (2021). Relevance of Adolescent Education on Harmful Effects of Drugs. KULTURA POLISA, 18(1), 25–37. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1p.1.02

Metrics