Methodology of Detection of Computer Crime Offenses

Authors

  • Jelena Matijašević Faculty of Law for Commerce and Judiciary in Novi Sad, Serbia
  • Joko Dragojlović Faculty of Law for Commerce and Judiciary, Novi Sad, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2p.1.04

Keywords:

Computer Crime, Criminalistics, Criminalistic Methodology, Criminal Code, Criminal offenses

Abstract

Computer crime is characterized by an exceptional phenomenological diversity that complicates its unique and precise conceptual definition, and the permanent intensive development of computer technologies contributes to the constant expansion of its forms and poses increasing challenges to the authorities responsible for combating it. After a brief review of the concept and importance of criminology as a science, and criminological methodology as a branch of criminology, and the conceptual definition and basic characteristics of crime in general, and computer crime, the paper analyzes the most important aspects of crime detection methodology in this area. The conclusion is that the basic characteristics of computer crime, difficult detection, complicated proving and ineffective prevention certainly encourage potential perpetrators to make a decision on taking criminal acts in this area, which again indicates in which direction to move in order to eliminate difficulties in the methodology of detection and collection of evidence in criminal offenses of computer crime.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Алексић, Живојин и Миловановић, Зоран. 1994. Криминалистика. Београд: Партенон.

Алексић, Живојин и Миловановић, Зоран. 1991. Криминалистика. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Алексић, Живојин и Шкулић, Милан. 2007. Криминалистика. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и Јавно предузеће „Службени гласник”.

Бановић, Божидар. 2002. Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета. Београд: Виша школа унутрашњих послова.

Бјелајац, Жељко. 2013. Организовани криминалитет, империја зла, Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.

Бјелајац, Жељко и Матијашевић, Јелена. 2014. „Значај борбе против корупције и организованог криминала у процесу придруживања земаља Западног Балкана Европској унији”. У: Европска унија и Западни Балкан – изазови и перспективе, ур. Драган Ђукановић и Владимир Трапара, 533-553. Београд: Институт за међународну политику и привреду.

Бошковић, Мићо и Бановић, Божидар. 1995. Криминалистичка методика. Београд: Виша школа унутрашњих послова.

Бошковић, Мићо. 2009. Привредни криминалитет, Бар: Факултет за пословни менаџмент.

Бошковић, Мило и Марковић, Милош. (2015). Криминологија са елементима виктимологије. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.

Ђукић, Станимир. 2019. „Методика откривања и доказивања кривичних дела класичног криминалитета”. Војно дело LXIX (6): 96-111.

Ђукић, Станимир. 2017. „Методика откривања и обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета”. Војно дело LXVII (6): 139-165.

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала [ЗОНДОВК], „Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/05 и 104/09.

Кривични законик [КЗ], „Службени гласник Републике Србије”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

Матијашевић, Јелена. 2013. Кривичноправна регулатива рачунарског криминалитета. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.

Матијашевић, Јелена, Бјелајац, Жељко и Димитријевић, Душко. 2012. „Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу”. Европско законодавство XI (42): 37-52.

Матијашевић, Јелена, Бингулац, Ненад и Драгојловић, Јоко. 2015. „Улога интернета у сфери образовања”. Педагошка стварност VXI (3): 393-403.

Матијашевић, Јелена. 2008. „Организовани криминалитет – појам, карактеристике, узроци и методе супротстављања”. Право-теорија и пракса XXV (1-2): 80-89.

Matijašević, Jelena i Zarubica, Sara. 2021. „Smuggling and Illegal Trade as forms of Economic Crime”. Pravo – teorija i praksa, XXXVIII (3): 28-41.

Matijašević, Jelena. 2012. „The importance of preventive acting in the field of crime suppression with the reference to strategic acts of the Western Balkan countries”. The Review of International Affairs, LXIII (1148), 52-70.

Матијевић, Миле, Шушљик, Недељко и Шарчевић, Зоран. 2020. Увод у криминалистику. Бања Лука: Универзитет ПИМ.

Матијевић, Миле и Марковић, Милош. 2013. Криминалистика. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.

Милошевић, Милан. 2007. „Актуелни проблеми сузбијања компјутерског криминала”. Наука, безбедност, полиција – Журнал за криминалистику и право, XII (1): 57-74.

Николић-Ристановић, Весна и Констатиновић-Вилић, Слободанка. 2018. Криминологија. Београд: Прометеј.

Писарић, Милена. 2013. „Потребни нормативни одговор на проблеме откривања и доказивања дела високотехнолошког криминала”. Зборник радова Правног факултета, XLVII (1): 291-307.

Радовић, Владета. 2008. „Медији и е-образовање”. Социјална мисао XV (2): 129-145.

Станковић, Недељко. 2016. Увод у криминалистику. Брчко: Европски универзитет.

Суботин, Маја и Матијашевић-Обрадовић, Јелена. 2019. „Криминолошки и криминалистички аспект рачунарског криминалитета”. У: Право и дигиталне технологије, ур. Марко Царић, 212-222. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.

Downloads

Published

2021-12-05

How to Cite

Matijašević, J., & Dragojlović, J. (2021). Methodology of Detection of Computer Crime Offenses . KULTURA POLISA, 18(2), 51–63. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2p.1.04

Metrics

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>