SUSPENDED SENTENCE WITH SUPERVISION IN CRIMINAL LEGISLATION OF SERBIA

Authors

  • Joko Dragojlović Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад
  • Dragan Pašić Адвокат Београд

Keywords:

suspended sentences with protective supervision, pronouncing of suspended sentence, content of protective supervision, treatment at liberty

Abstract

Suspended sentence with supervision aims to have an increased impact on the perpetrator during the time of checking. Protective Supervision seeks to replace the main gripe of Franco-Belgian system of a suspended sentence, and that is the absence of any help convict during the checking period. A suspended sentence with protective supervision allows a certain form of treatment at liberty. If a suspended sentence, as a warning measure with a threat of punishment, is a special precautionary measure, which counts on the strengths and abilities of the perpetrator himself, that without help from the side, during the checking period, he leads a regular life, suspended sentence with protective supervision, with regard to its entire content, certainly is more than that. With its obligations and orders, which are imposed on the perpetrator, it also determines the scope of the engagement of the Commissioner for Protection Supervision. It represents a kind of treatment of prisoners at liberty and therefore represents a complete special preventive measure.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Babić, M., (1997). Alternative kazni zatvora u cilju efikasne borbe protiv kriminaliteta, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 35 (2-3), str. 131-146.

Babić, M., Marković, I., (2008). Krivično pravo – opšti dio, Pravni fakultet Banja Luka, Banja Luka.

Dragojlović, J., (2014). Problem reintegracije bivših zatvorenika u društvenu zajednicu, Kultura polisa, 11 (25), str. 433-444.

Đokić, I., Uslovna osuda, (22. 07. 2017.) preuzeto sa: http://www.harmonius.org/sr/publikacije/clanci/ivan-djokic/Uslovna_osuda.pdf ,

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Sl. glasnik RS, br. 55/14.

Ilić, Z., (2010). Zaštitni nadzor uslovno osuđenih lica – alternativa koja obećava u: Vesna Žunić-Pavlović et. al. (urednici) Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 217-238.

Jovašević, D., Stevanović, Z., (2007). Pravni aspekti izvršenja krivičnih sankcija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M., (2011). Penologija, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš.

Krivični zakonik, Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05 – ispr., 107/05 – ispr., 72/09 i 111/09 i 121/12, 104/13, 108/14, 94/16.

Lazarević, D., (1974). Kratkotrajne kazne zatvora, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Peković, N., (2006). Alternativne krivične sankcije – praktični problemi, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 2, 2006, str. 36-51.

Stevanović, Z., Igrački, J., (2013). Alternativne sankcije i probacijski sistem u Srbiji, Pravna riječ, 10 (37), str. 339-352.

Stojanović, Z., (1979). Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom sa aspekta predstojeće primene, Pravni život, 28 (10), str. 17-34.

Stojanović, Z., (1982). Zaštitni nadzor u KZ SR Srbije sa osvrtom na rešenje u KZ Republika i Pokrajina, Pravni život 31 (5-6), str. 710-724.

Stojanović, Z., (2007). Krivično pravo–opšti deo, Pravna knjiga, Beograd.

Stojanović, Z., (2012). Komentar Krivičnog zakonika, JP Službeni glasnik, Beograd.

Doležal, D., (2006). Voditelj zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu i rad za opće dobro na slobodi, Kriminologija i socijalna integracija, 14 (2), стр. 37-50.

Horvatić, Ž., (1978). Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom u novom jugoslovenskom krivičnom pravu, Naša zakonitost, Zagreb, 32 (16), стр. 29-39.

Milivojević, L., Tomašković, R., (2011). Sustav probacije u Republici Hrvatskoj i alternative kazni zatvora, Policijska sigurnost, 20 (1), стр. 47-58

Uzelac, S., (2002). Zaštitni nadzor – metodika socijalno-pedagoškog rada, Globus i ERF, Zagreb.

Downloads

Published

2017-10-31

How to Cite

Dragojlović , J. ., & Pašić, D. . (2017). SUSPENDED SENTENCE WITH SUPERVISION IN CRIMINAL LEGISLATION OF SERBIA. KULTURA POLISA, 14(34), 375–388. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/762

Issue

Section

Review Article

Metrics

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>