HISTORY OF SAINT SAVA CELEBRATIONS IN SERBIAN SCHOOLS IN VOJVODINA

Authors

  • Nebojša Petrović Студентски центар Нови Сад

Keywords:

Святой Савва, обучение, религия, Воеводина, сербы

Abstract

Современная школьная система у сербов на Балканах, укрепилась еще на территории Венгрии т.е. Воеводины. Именно на этой территории возникла идея празднования Святого Саввы в качестве школьного патрона. Учителя Воеводины развивали школьную систему тоже среди сербов к югу от Савы и Дуная. С того времени школьный праздник укрепился на всем сербском этническом пространстве. Праздник отмечался как школьная слава все до конца Второй мировой войны, когда коммунистическая идеология повела ожесточенную борьбу с религией и праздник был отменен решением власти. После падения коммунистического режима сербы заново начали прославлять Святого Савву как школьного патрона. Статья посвящена этому периоду когда было насильственно прервано двухвековое празднование Святого Саввы в сербских школах.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Штампа:

Politika, 28. januar 1945.

Монографије и чланци:

Gavrilović, Darko(2010): Komunistički mitovi,Pravoslavna crkva u Sovjetskom Savezu i Jugoslaviji kao neprijatelj i prognanik komunizma, Mitovi epohe socijalizma, Centar za istoriju , demokratiju i pomirenje, Sremska Kamenica,

Gavrilović, Slavko(2000): Srbi u Habsburškoj monarhiji od kraja XVIII do sredine XIX veka, Istorija srpskog naroda, knj. V-2, Srpska književna zadruga,Beograd,

Gavrilović, Darko(2014): Mržnja ratovi i demoni hrišćanskog sveta, Službeni glasnik, Beograd,

Dedijer, Vladimir(1981): Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, II, Liburnija, Rijeka,

Dimitrijević, Srevan (1926): Sveti Sava u narodnom verovanju i predanju, Sveti Sava, Beograd,

Kolarić, Ivan(1995): Sveti Sava srpski-harizma i mit, Prosveta, Niš, 1995,

Milutinović, Milutin(1996):Sveti Sava- školska slava, Jefimija, Kragujevac

Milićević, Nataša(2007): Stvaranje nove tradicije-praznici i proslave, Tokovi istorije, br 4, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd,

Popović, Justin (1957): Filosofske urvine, Svečanik, Minhen,

Prelić, Mladen(1988): Obnova svetosavskih proslava kod Srba u Budimpešti, Glasnik Etnografskog instituta SANU, knj. XLVII, Beograd,

Petrović, Nebojša(2017): Progon SPC u Vojvodini posle Drugog svetskog rata, Spomenica-istorijskog arhiva „Srem“, Arhiv Srema, Sremska Mitrovica,

Petrović, Nebojša(2018): Kulturna politika u Vojvodini 1945-1955, Kultura polisa,Institut za evropske studije Beograd, Novi Sad,

Petrović, Nebojša(2016): Potiskivanje verskih praznika i veronauke kao vid borbe KPJ prema uticaju Crkve u Vojvodini, Viteška kultura br 5, Novi Sad

Samardžić, Radovan (1993): Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku, Istorija srpskog naroda, knj. III-2., Srpska književna zadruga, Beograd,

Slijepčević, Đoko(2002): Istorija srpske pravoslavne crkve, knj.I, Kultura, Beograd,

Savković, Jovan(1935): Proslava Svetog Save devedesetih godina u Novom Sadu, Novi Sad,

Stojančević, Vladimir(2000): Srpska nacionalna revolucija i obnova države od kraja XVIII do XIX veka, Istorija srpskog naroda, Srpska književna zadruga,Beograd,

Taneska, Ljiljana(1998): Sveti Sava u srpskim školama, Pedagoški muzej, Beograd.

Downloads

Published

2019-10-02

How to Cite

Petrović, N. . (2019). HISTORY OF SAINT SAVA CELEBRATIONS IN SERBIAN SCHOOLS IN VOJVODINA. KULTURA POLISA, 16(2), 165–174. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/397

Metrics

Most read articles by the same author(s)