SAINT SAVA IN NEMANJIC CHARTERS AND HAGIOGRAPHY – AN EXAMPLE OF SPIRITUALITY AND THE MONASTIC IDEAL

Authors

  • Snežana Božanić Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за историју
  • Ana Elaković-Nenadović Универзитет у Београду Филолошки факултет, Катедра за еохеленске студије

Keywords:

Saint Sava, the Nemanjic Dinasty, spirituality, charters, hagiography

Abstract

In the arengas, extended intitulations, expositions and sanctions of charters, the rulers of the Nemanjić Dynasty invoke and celebrate Saint Sava. It is emphasized that Archbishop Sava is a teacher, ancestor and a saint. His renunciation of earthly wealths is also emphasized. The heirs say that they have descended in the prayers of Simeon Nemanja and Saint Sava. Through biography of Saint Sava whose authors are Domentian and Theodosius, it could be seen that he had been an example of holiness, an example of spirituality and a monastic ideal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blagojević, M. (1989): Srbija u doba Nemanjića, TRZ »VAJAT«, IRO Beograd, Beograd.

Blagojević, M. (1998): ,,Arhiepiskop Sava - Vožd otačastva“, u zborniku: Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, urednik Sima Ćirković, SANU, Balkanološki institut SANU, Istorijski institut, Narodni muzej u Kraljevu, Beograd, str. 63-74.

Božanić, S. (2004): Diplomatička analiza svetostefanske Hrisovulje, Istraživanja, br. 15, str. 63-74.

Božanić, S. (2013): ČUVANjE PROSTORA: međe, granice i razgraničenja u srpskoj državi od 13. do 15. veka, Filozofski fakultet Univeriteta u Novom Sadu, Novi Sad.

Božanić, S. (2019): Koncepcija srednjovekovnog prostora i život čoveka: O vlastelinstvima Žiče i Studenice u vreme Save Nemanjića, Crkvene studije, br. 16/2, str. 123-134.

Božanić S., Kisić Božić M., Vasin D. (2018): ,,Nemanjićki uzori i prauzori – hrišćanski vladari i svetitelji u arengama srednjovekovnih srpskih povelja“, u zborniku: Međunarodni naučni skup Antika nekad i sad: značaj, uloga i nasleđe kroz vekove, uredništvo Ratko Vasić, Snežana Ferjančić, Ksenija Maricki Gađanski, Društvo za antičke studije Srbije, str. 58-72.

Bubalo, Đ. (2006): Srednjovekovni arhiv manastira Vranjine (prilog rekonstrukciji), Stari srpski arhiv, br. 5, str. 243-276.

Marjanović Dušanić, S. (1997): Vladarska ideologija Nemanjića, Srpska književna zadruga, Sveti arhijerejski sinod SPC, CLIO, Beograd.

Mišić S., Radić R. (2016): Srbija 1217.: nastanak kraljevine, Evoluta, Beograd.

Mošin, V. (1939): Akti bratskih sabora o adrfatima iz XIV-XV veka, Bogoslovlje, br. XIV, str. 215-238.

Извори:

Božanić, S. (2016): Povelje cara Stefana Dušana Manastiru Sv. Pantelejmona, Stari srpski arhiv, br. 15, str. 55-78.

Vujošević, Ž. (2006): Hrisovulja cara Stefana Dušana Hilandaru o selu Potolino, Stari srpski arhiv, br. 5, str. 115-137.

Domentijan, (1988): Život Svetoga Save i Život Svetoga Simeona, priredila Radmila Marinković, prevod Lazar Mirković, Prosveta, Srpska književna zadruga, Beograd.

Živojinović, D. (2002): Hrisovulja cara Stefana Karejskoj keliji Svetog Save Jerusalimskog, Stari srpski arhiv, br. 1, str. 69-78.

Živojinović, D. (2003): Povelja bratskog sabora manastira Hilandara o adelfatima za Karejsku keliju Svetog Save Jerusalimskog, Stari srpski arhiv, br. 2, str. 41-54.

Živojinović, D. (2004): Akt hilandarskog bratskog sabora o davanju Karejske kelije carici Jeleni, Stari srpski arhiv, br. 3, str. 89-105.

Živojinović, D. (2005): Akt arhiepiskopa Nikodima I za Keliju svetog Save u Kareji, Stari srpski arhiv, br. 3, str. 23-50.

Živojinović, D. (2006a): Interpolisana hrisovulja kralja Milutina Karejskoj keliji, Stari srpski arhiv, br. 5, str. 11-41.

Živojinović, D. (2006b): Hrisovulja cara Stefana Dušana za Hilandar o Lužačkoj metohiji, Stari srpski arhiv, br. 5, str. 99-113.

Ivić. P, Grković M. (1976): Dečanske hrisovulje, Institut za lingvistiku, Novi Sad.

Koprivica, M. (2016): Povelja cara Stefana Dušana Hilandaru za zabele Ponorac i Kruščicu i trg Kninac, Stari srpski arhiv, br. 15, str. 109-130.

Marjanović-Dušanić, S. (2003): Hrisovulja kralja Dušana o darivanju Sv. Nikole Mračkog, Stari srpski arhiv, br. 2, str. 55-68.

Mihaljčić, R. (2003): Hrisovulja cara Uroša melničkom mitropolitu Kirilu, Stari srpski arhiv, br. 2, str. 85-97.

Mišić, S. (2003): Hrisovulja kralja Stefana Uroša III Hilandaru, Stari srpski arhiv, br. 2, str. 29-40.

Mošin V., Ćirković S., Sindik D. (2011): Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika 1186–1321. godine, Istorijski institut, Beograd.

Novaković, S. (1912): Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka, Srpska kraljevska akademija, Beograd.

Slaveva L., Mošin V. (1988): Srpski gramoti od Dušanovo vreme, Institut za istražuvanje staroslovenskata kultura, Skopje.

Solovjev, A. (1926). Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do XV veka), G. Kon, Beograd 1926.

Teodosije, (1988): Žitija, priredio Dimitrije Bogdanović, današnja jezička varijanta Lazar Mirković i Dimitrije Bogdanović, Prosveta, Srpska književna zadruga, Beograd.

Downloads

Published

2019-10-02

How to Cite

Božanić , S. ., & Elaković-Nenadović, A. . (2019). SAINT SAVA IN NEMANJIC CHARTERS AND HAGIOGRAPHY – AN EXAMPLE OF SPIRITUALITY AND THE MONASTIC IDEAL. KULTURA POLISA, 16(2), 9–18. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/385

Metrics