SERBS OF MUHAMMAD’S RELIGION

Authors

  • Ljubiša Despotović Институт за политичке студије Београд

Keywords:

Serbs, Islam, Bosniaks, synthetic nations, geopolitics, philology

Abstract

This time we will try to research, in the context of scientific field of geopolitics and philology, the historical context of the occurence of synthetic nations as agreed nations and in particular, the phenomenology of the Serbs of Muhammad's religion, transcoded into the New-Bosniaks. We will also research important historical, cultural and religious components of new identities that have been created for more than a century on the territory of ex-Yugoslavia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Антић В. (2013) „Српско питање и религија у дејтонској Босни и Херцеговини“, у зборнику: Српско питање на Балкану, ИПС, приредио М. Суботић, Београд.

Абазовић Д. (2009) „Босанскохерцеговачки муслимани на почетку новог миленија: социолошки поглед“, у зборнику: Расправе о националном идентитету Бошњака, Институт за историју, Сарајево.

Батаковић Д. (2018) Златна нит постојања, Катена Мунди, Београд.

Боугарел Х. (2009) „Од Муслимана до Бошњака: питање националног имена босанских муслимана“, у зборнику: Расправе о националном идентитету Бошњака, Институт за историју, Сарајево.

Велаџић С. (2009) „Хомогенизација Бошњака кроз препород 1990“, у зборнику: Расправе о националном идентитету Бошњака, Институт за историју, Сарајево.

Диклић М. (2012) „Зашто је Брозов систем елиминисао Србе исламске вере?“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, приредио др Момчило Суботић, Београд.

Јарчевић С. (2007) Бивши Срби, Графомаркетинг, Нови Сад.

Кермани Н. (2013) Ко смо ми, Немачка и њени муслимани, Самиздат Б92, Београд.

Калај Фон Б. (2010) Историја српског народа, Чигоја штампа, Београд.

Костић М. Л. (2000) Наука утврђује народност БиХ муслимана, Добрица књига, Нови Сад.

Ковачевић М. (2012) „О наметању босанског имена српском језику“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, приредио др Момчило Суботић, Београд.

Камберовић Х. (2009) „Бошњаци 1968: политички контекст признања националног идентитета“, у зборнику: Расправе о националном идентитету Бошњака, Институт за историју, Сарајево.

Милосављевић П. (2012) „О Србима муслиманске вероисповести“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, приредио др Момчило Суботић, Београд.

Ребац Х. (2015) Срби исламске вере, Центар академске речи, Шабац.

Умељић В. (2018) Балкански гамбит Ватикана, Катена Мунди, Београд.

Суботић М. (2012) Идентитет и геополитичка стварност Срба, ИПС, Београд.

Суботић М. (2013) „Српска политика ʼна парчеʼ или недостатак националне идеје“, у зборнику Српско питање на Балкану, ИПС, Београд.

Сарач Џ. (2009) „Неуспјех секуларизације и јачање религијског идентитета почетком 1980-их година у Босни и Херцеговини“, у зборнику: Расправе о националном идентитету Бошњака, Институт за историју, Сарајево.

Селимовић С. (2012) „Ток и неке карактеристике исламизације у Рашкој области“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, , приредио др Момчило Суботић, Београд.

Станковић В. (2012) „Изградња националног идентитета муслиманских Словена на Балкану“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, приредио др Момчило Суботић, Београд.

Танасковић Д. (2000) Ислам и ми, Партенон, Београд.

Ћурак Н. (2002) Геополитика као судбина, случај Босна, ФПН, Сарајево.

Екмечић М. (2007) Дуго кретање између клања и орања, Завод за уџбенике, Београд.

Маројевић Р. (2012) „Турци, Бошњаци или Срби исламске вјероисповести“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, приредио др Момчило Суботић, Београд

Милошевић З., Мировић А. (2013) „Етноконфесионални идентитет Срба у Дневном авазу“, у зборнику: Национални идентитет и религија, ИПС, Београд.

Нухић М. (2012) „Ислам као детерминирајући фактор у животу М(м)услимана“, у зборнику: О Србима муслиманске вероисповести, ИПС, приредио др Момчило Суботић, Београд.

Нухић М. (2013) „О исламском идентитету муслимана у Босни и Херцеговини“, у зборнику: Национални идентитет и религија, ИПС, Београд.

Радаковић М. (2002) Настанак државе, мисија на Балкану, Компутер бук, Београд.

Поповић А. (1990) Југословенски муслимани, Акваријус, Београд.

Поповић Б. Н. (2000) Српски национални програм, ДМП, Београд.

Петровић З. Пироћанац (2014) Хоћеш ли и даље да будеш Србин?, ИПС, Београд.

Степић М. (2012) „Српске земље у балканској апликацији обуздавања: југословенска и постјугословенска ʼформулаʼ“, у зборнику: Разбијање Југославије, ИПС, Београд.

Халед А. Ф. (2012) Глобални ислам, Службени гласник, Београд.

Шиндлер Џ. (2009) Несвети терор, Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, Службени гласник, Београд.

Downloads

Published

2019-10-02

How to Cite

Despotović , L. . (2019). SERBS OF MUHAMMAD’S RELIGION. KULTURA POLISA, 16(38), 327–340. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/294

Issue

Section

Original scientific work

Categories

Metrics

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>