THE PARTICIPATION OF THE USTASHA NEWSPAPER HRVATSKI NAROD (CROATIAN PEOPLE) IN THE CAMPAIGN BACKA CROATIA 1939-1940

Authors

  • Dušan P. Petronijević Novi Sad
  • Zoran S. Grbić Novi Sad

Keywords:

Hrvatski narod, Mile Budak, Bunjevci, Backa Croatia, ustasha, Marko Čović

Abstract

The campaign to include parts of Backa and Baranja to Croatia, led from 1939 to 1940, under the slogan Backa Croatia, was part of the wider cam-paign which in that period was conducted by the organization of Ustasha for territo-rial expansion of Croatia to all areas which ustasha ideologists considered as Croati-an historical areas. The propaganda bearer of Ustasha for territorial alterations in the spirit of the great Croatian ustasha concept was the paper Hrvatski narod which from 1939 until 1940 was under the management of ustasha deputy leader dr Mile Budak, legally published in Zagreb. Hrvatski narod, with twenty texts, gave also the contribution to the campaign Backa Croatia. In the texts, which were edited and majority of them written by Marko Čovic, the prominent member of the organization of Ustasha originated from Subotica, a motion was put forward to include parts of Backa and Baranja to Croatia, with the claims that parts of Backa and Baranja were historically Croatian territories and that Croats made the majority of local population Nontheless, the national separateness of Bunjevci was negated, and there was an endeavor to prove that Croats in Backa were from 1918 exposed to systematical oppression and assimilation by the Serbian government, thus including the parts of Backa and Baranja to Croatia was the only possible solution for their position.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Архивска грађа:

Arhiv Jugoslavije (AJ), Beograd, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd, F-br.23979, dos. br. 4657.

Публикована архивска грађа:

Jonjić, Tomislav i Matković, Stjepan (2012), Iz korespodencije dr. Mile Budaka (1907- 1944), Hrvatski državni arhiv, Zagreb.

Штампа:

Klasje naših ravni, povremeni čаsopis za istraživanje kulture, života i običaja bačkobaranjskih Hrvata (1942-1944), br. 1-4, Društvo bačkih Hrvata, Zagreb.

Subotičke novine (1939), god. XX, бр. 11, 17.03.1939, Subotica.

Ustaša, Vjestnik hrvatskog ustaškog oslobodilačkog pokreta (1942), Ured za promidžbu Glavnog ustaškog stana, Zagreb.

Hrvatski narod (1939-1940), br. 1-54a, Zagreb.

Hrvatska smotra - nacionalni, socijalni i književni mjesečnik (lipanj1940), br. 6, Konzorcij Hrvatske smotre, Zagreb.

Енциклопедије и лексикони:

Leksikon podunavskih Hrvata- Bunjevaca i Šokaca ( 2004 - 2013), Hrvatsko akademsko društvo, Subotica.

Hrvatski biografski leksikon (1993), br. 3, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb.

Књиге и брошуре:

Adriano, Pino i Cingolani, Giorgo (2018): Nationalism and Terror, Ante Pavelić and Ustasha Terrorism from Fascism to the Cold War, Central European University Press, Budapest-New York.

Aralica, Višeslav (2009), Matica hrvatska u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Hrvatski institute za povijest, Zagreb.

Iuso, Pasquale (1998), Il fascismo e gli ustascia 1929-1941, Il separatismo croato in Italia, Gangemi editore, Roma.

Jareb, Mario (2006), Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941, Hrvatski institut za povijest - Školska knjiga, Zagreb.

Jelić-Butić, Fikreta (1977), Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska, Liber- Školska knjiga, Zagreb.

Krizman, Bogdan (1986), Ante Pavelić i ustaše, Globus, Zagreb.

Latković, Radovan (2001), Živjeli smo i borili se za Hrvatsku: moja sjećanja na borbu za ostvarenje hrvatske državne nezavisnosti i slobode hrvatskoga naroda:uspomene i dokumenti 1930-1990, Naklada Jurčić, Zagreb.

Novak, Božidar (2005), Hrvatsko novinarstvo u XX stoljeću, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb.

Novak, Viktor (1986), Magnum crimen, pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Nova knjiga, Beograd.

Petronijević P, Dušan (2019), Društvo bačkih Hrvata u Zagrebu u službi Nezavisne Države Hrvatske, Prilog istoriji bačkih Hrvata, Malo istorijsko društvo, Novi Sad.

Sekulić, Ante (2010), Bački Hrvati u XX stoljeću, Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo, Zagreb.

Horvat, Aleksandar (2015), Etnički identitet vojvođanskih Šokaca i Bunjevaca u međuratnoj Jugoslaviji, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Čović, Marko (1975), Nejugoslavenska Jugoslavija i Hrvati, Knjižnica Hrvatske revije, Minhen-Barselona.

Чланци и студије:

Bara, Mario (2007), Đilasova komisija i sudbina bačkih Hrvata, Pro tempore, časopis studenata povijesti, No. 4, Zagreb, 47 - 58.

Jelić-Butić, Fikreta (1969), Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941, Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 55-90.

Karaula, Željko (2008), Mile Budak i tjednik „Hrvatski narod“ 1939-1940, Zbornik radova, Stručno-znanstveni skup Dani Franje Tuđmana: Hrvati kroz stoljeća, Veliko Trgovišće, 189-213.

Papdi, Izabela; Ivanković, Bernadica; Mlinko, Nevena, Razriješeni inicijali i pseudonimi (2015), Klasje naših ravni, časopis za književnost, umjetnost i znanost, novi tečaj, godište XX, br. 5-12, Matica hrvatska Subotica, Subotica, 285.

Ratković, Stjepan (1959), Dr Ante Pavelić i njegova vlada, Hrvatska revija br. 4, Buenos Aires, 475- 491.

Skenderović Robert (2013), Mihovil Katanec (1893-1976) - sudbina jednog bačkog HSSovca, Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata br. 5, Subotica, 65-89.

Čović, Marko (1976), Nacionalizam moje generacije – pregršt malih sjećanja na velike dane, Hrvatska revija, jubilarni zbornik 1951-1975, Minhen- Barselona, 203- 228.

Електронски извори:

Republički zavod za statistiku Srbije, https://www.stat.gov.rs, pristupljeno 31.7.2020.

Downloads

Published

2020-10-20

How to Cite

P. Petronijević, D., & S. Grbić, Z. (2020). THE PARTICIPATION OF THE USTASHA NEWSPAPER HRVATSKI NAROD (CROATIAN PEOPLE) IN THE CAMPAIGN BACKA CROATIA 1939-1940. KULTURA POLISA, 17(43), 61–80. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/217

Issue

Section

Original scientific work

Categories

Metrics