“NOVA POŠTA” – MEDIA SPECIFICUM OF WAR PROPAGANDA 1941-1944. YEARS IN OCCUPIED NOVI SAD

Authors

  • Vladimir Barović Филозофски факултет Нови Сад

Keywords:

Nova pošta, Media, Propaganda, Occupation, Journalists, Fascism, Novi Sad

Abstract

The paper analyzes the newspaper "Nova pošta" which was published in Novi Sad from 1941. to 1944. during the occupation. A review of all relevant authors who have written about this quisling print medium has been carried out at various times. Based on our research, we found out who were the editors and journalists of "Nova pošta", who generally did not sign under their own texts. The paper analyzes the newspaper structure, thematic framework and war propaganda that glorified Horti's fascist Hungary, Nazi Germany, Mussolini's Italy and militaristic Japan. "Nova Pošta" is the only newspaper published in Serbian language in occupied Novi Sad that openly served the war propaganda of the Hungarian occupation authorities. We investigated how the newspaper reported on occupied Serbia, economic life and military operations that were increasingly unfavorable to fascist states at the end of the war. The paper was tasked with dealing with servile propaganda but also with the pacification of the Serb population in occupied Novi Sad and Bačka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barović, Vladimir (2007). Mediji u Trećem rajhu. CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, Godina II, broj 5, str. 119-132.

Barović, Vladimir (2017). Puč od 27. marta 1941. godine i medijsko-propagandno delovanje nemačke narodne grupe u Dunavskoj banovini. Kultura polisa, god. XIV (2017), br. 33, str. 259-274.

Barović, Vladimir (2017a). „Savremeni Novi Sad“ – međuratni lokalni nedeljni tabloid. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLII-2 (2017), str. 119-133.

Barović, Vladimir; Šovanec, Stefani (2018). Pisanje međuratnog lista „Savremeni Novi Sad“ o štampi, novinarima i strukovnom novinarskom udruženju. Kultura polisa, broj 36, godina XV, 229-244.

Grubor, Milan (2013). Pakao. Nezavisne novine, 24.04.2013. godine. dostupno na adresi (pristupio 19.06.2019.) https://www.nezavisne.com/index/kolumne/Pakao/189617

Damjanov, Sava (1994). Novi Sad pod okupacijom 1941-1944, Nezavisni, Novi Sad, januar-mart 1994.

Dimitrijević, Tima (2018). Krvava okupacija Bačke: dnevnik jednog posmatrača. Knjiga 1, priredili Drago Njegovan, Aleksandar Horvat. Matica srpska, Beseda, SKC „Sveti Sava“: Novi Sad-Subotica.

Jaćimović, Miroslav (2012). Novosadske kulturne institucije u periodu 1941-1944. godine u ogledalu lista „Nova pošta.“ Novi Sad: Godišnjak istorijskog arhiva Grada Novog Sada (2012), str.214-234.

Karanović, Aleksandar (2019). Kvislinški list na srpskom jeziku „Nova pošta“ kao sredstvo propagande mađarske okupacione uprave u Bačkoj 1941. i 1942. godine. Kultura polisa, broj 40, godina XVI, 429-444.

Kasaš, Aleksandar (1996). Mađari u Vojvodini 1941-1946. Filozofski fakultet: Novi Sad.

Krestić, Đ. Vasilije (2003). Istorija srpske štampe u Ugarskoj 1791-1914. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istorijski institut: Beograd.

Mirnić, Josip (1963). Sistem fašističke okupacije u Bačkoj i Baranji: mađarska okupacija jugsolovenskih zemalja. Zbornik za društvene nauke – Sveska 35, Matica srpska, str. 5-62.

Njegovan, Drago (2009). Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. III grupa masovnih zločina : racija / priredio Drago Njegovan. Prometej - Malo istorijsko društvo: Novi Sad.

Njegovan, Drago (2015). Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 1941-1944. II grupa masovnih zločina (Bačka i Baranja) : "armija" / priredio Drago Njegovan. Novi Sad : Prometej : Malo istorijsko društvo, 2015 (Novi Sad : Alfa-graf).

Popov, Dušan (1983). Srpska štampa u Vojvodini 1918-1941. Matica srpska: Novi Sad.

Presuda Vojnog suda VOBiB br. 353/44 od 27.11.1944 godine kojom je Velislav Spasić osuđen na smrt streljanjem kao ratni zločinac. Ministarstvo pravde Republike Srbije. „Otvorena knjiga“ – Registar žrtava Komisije za tajnegrobnice ubijenih posle 12. septembra 1944. Dostupno na http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/okrug/06/80284/4647.htm (pristupio 20.06.2019.)

Čobanski, Mila; Golubović, Zvonimir; Kumanov, Živan (1976). Novi Sad u ratu i revoluciji. Knjiga 1. Institut za izučavanje istorije Vojvodine: Novi Sad.

Downloads

Published

2020-06-10

How to Cite

Barović, V. (2020). “NOVA POŠTA” – MEDIA SPECIFICUM OF WAR PROPAGANDA 1941-1944. YEARS IN OCCUPIED NOVI SAD. KULTURA POLISA, 17(42), 67–82. Retrieved from https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/160

Issue

Section

Review Article

Categories

Metrics