Uticaj kulture „probuđenosti“ na bezbednost centralne i istočne Evrope

Bjelajac, Ž., & Filipović, M. A. (2020). Uticaj kulture „probuđenosti“ na bezbednost centralne i istočne Evrope, Politika nacionalne bezbednosti 2, 175-193, https://doi.org/10.22182/pnb.1922020.8

PDF

Reference

  • Бјелајац, Жељко. 2014. „Алијенација човека у ери научнотехнолошког развоја као узрок пораста и разноликости организованог криминалитета“, Култура полиса, XI (2014), 25: 385-396.
  • Bjelajac, Željko. 2016. „Islamska država – između mita i stvarnosti“, Međunarodni problemi, 1/2016: 54-71.
  • Bjelajac, Željko. 2017. Bezbednosna kultura – Umeće življenja, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
  • Бјелајац Жељко и Филиповић Александар. 2018. „Предговор“, у: „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“, ур. Жељко Бјелајац и Александар Филиповић, посебно издање, Култура Полиса, 7-8.
  • Деспотовић, Љубиша. 2018. „Кинеска дискретна геополитичка трансгресија ка Балкану и безбедносни идентитет Србије“, Политика националне безбедности, 2/2018, 31-40.
  • Картје, Рајмон. 1951. Ратне тајне откривене на суђењу у Нирнбергу, Београд: ИП ФНРЈ – Међународни проблеми.
  • Krastev, Ivan and Holmes, Stephen. 2019. The Light That Failed – A Reckoning, London: Allen Lane.
  • Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man, London: Penguin.
  • Hagan, Joe. 2019. „Joaquin Phoenix on The Joker Controversy”, Vanity Fair, November 2019.
  • Hough, Peter. 2004. Understanding Global Security, New York: Routledge.