The importance of education of young people on drug abuse

Bjelajac, Ž., Matijašević, J., & Počuča, M. (2012). The importance of education of young people on drug abuse, Педагошка стварност, 58(3), p. 401–414.

PDF

References

 1. Антонијевић, М.; Алексић, Ж. (1970) Наркоманија младих. култура. Београд
 2. Бјелајац, Ж. (2008) Организовани криминал vs. Србија. ДТА доо. Београд и Правни факултет за привреду и правосуђе из Новог Сада. Београд
 3. Бјелајац, Ж. (2005) Трговина људима, узроци и последице. Београд
 4. Бјелајац, Ж. (2011) Прање новца као фактор економске дестабилизације у националним и међународним размерама. Пословна економија. Год.Вбр.2/2011, Сремска каменица
 5. „Beta“, хроника 5. март 2008. год.
 6. „Blic“, 30.07.2008. год.
 7. Матијашевић, Ј. (2010) Прање новца, актуелни облик организованог криминала – манифестације, методи и последице. Право-теорија и пракса. бр. 5-6/2010., год: XXII. Издавач: Право ”ДОО” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
 8. Матијашевић, Ј. и Павловић, З. (2009) Организовани криминалитет. Право-теорија и пракса. бр. 5-6/2009. год: XXVI. Издавач: Право ”ДОО” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
 9. Ницовић, М. (1990) Опојне дроге, мултинационална компанија криминала, Београд
 10. Петровић, М.; Драшковић, Г. (2001) Информатор о врстама опојних дрога, психоактвиних супстанци и сировина, Министарство унутрашњих послова Републике Србије „press“, 30.07.2008. год.
 11. Форум за безбедност и демократију, http://www.fbd.org.yu(30.07.2008.)
 12. www.antic.org. (28.07.2007.)
 13. http://www.bhdani.com/arhiva/190/tshtml (30.06.2012.)
 14. http://www.stopdrogama.org/edukacijahtm (30.06.2012.)