Terrorism as a contemporary security challenge

Jovanović, M., & Bingulac, N. (2016). Terrorism as a contemporary security challenge, Political review 47(1), pp. 25-38 , Institute for Political Studies, Belgrade

 

PDF

 

ЛИТЕРАТУРА

 • Conception de la sécurité, Série d`études 14, Publication des Nations Unise, 1986, A/40/533.
 • EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform (SSR), Council of the European Union, 2005, рр. 7.
 • Бингулац, Ненад и Драгојловић, Јоко, ,,Утицај војних маневара на питање безбедности у Европи са становишта Хелсиншког завршног акта“, Међународни тематски зборник Четрдесет година од потписивања Хелсиншког завршног акта, уредници Мина Зиројевић и Весна Ћорић, Институт за упоредно право, Београд, 2015, стр. 109- 122.
 • Бјелајац, Жељко и Зиројевић, Мина, ,,Безбедносна култура у ери глобализације“, Култура полиса, бр. 23, год. XI, 2014, стр. 77-99.
 • Бјелајац, Жељко, Организовани криминалитет – империја зла, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2013.
 • Бошковић, Мило, Криминологија са пенологијом - Социјална патологија, Правни факултет, Нови Сад, 2002.
 • Гаћиновић, Радослав, ,,Безбедност као научна дисциплина“, Безбедност, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, год. L, бр. 1-2, 2008, стр. 5-21.
 • Гаћиновић, Радослав, ,,Класификација безбедности“, Наука - безбедност - полиција, год. 12, бр. 2-3, 2007, стр. 3-26.
 • Грчић, Мирко, Политичка географија, Географски факултет, Београд, 2000.
 • Драгишић, Зоран, „Систем националне безбедности – покушај дефинисања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 162-176.
 • Драгојловић, Јоко и Бингулац, Ненад, ,,Безбедност као атрибут и функција савременог полиса“, Култура полиса, бр. 24, 2014, стр. 129- 141.
 • Живковић, Урош и Миленковић, Милош, ,,Европска унија као глобални актер реформе сектора безбедности и искуство Србије“, Политичка ревија, вол. 45, бр. 3 , 2015, стр. 209-232.
 • Зиројевић, Мина и Бјелајац, Жељко, ,,Блиско источни тероризам и религија у савременом полису“, Култура полиса, бр. 22, год. X, 2013, стр. 193-207.
 • Јазић, Александар, ,,Терористичка пропаганда и улога медија“, Међународни проблеми, вол. LXII, бр. 1, стр. 113-135.
 • Османлић, Иљаз, ,,Заједница и друштво“, Политичка ревија, вол. 10, бр. 1, 2011, стр. 187-200.
 • Симеуновић, Драган, ,,Миграције као узрок политичких аномалија у Европи“, Журнал за криминалистику и право, Криминалистичкополицијска академија, Београд, 2015, стр. 1-18.
 • Стајић, Љубомир, Основи система безбедности са основама истраживања безбедносних појава, Правни факултет, Нови Сад, 2008. Други извори:
 • BBC News, „Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics“, www.bbc.com/news/world-europe-34131911 (23/01/2016)
 • Express Uk, „Islamic State reveals it has smuggled thousands of extremists into Europe“, www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISISSmuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees (24/01/2016)
 • Telegraph, „Paris terror attack“, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/ europe/ france/11995246/Paris-shooting-What-we-know-so-far.html (23/01/2016)
 • Whelan, Andy and Delgado, Martin, „Burning with hatred... Th e rightwing extremist who hated immigrants and multi-culturalism“, www.dailymail.co.uk/news/article-2017962/Anders-Behring-Breivik-Right-wingextremist-hated-immigrants-multi-culturalism.html (22/01/2016)
 • Кривични законик Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.
 • Министарство унутрашњих послова Републике Србије, www.mup. gov.rs/cms_cir/saopstenja.nsf/arhiva-saopstenja-MUP-2015 (23/01/2016)
 • Телеграф, „Најстрашнији терористички напади у Европи“, http:// www.telegraf.rs/vesti/1382333-tekle-su-reke-krvi-ovo-su-najstrasniji-teroristicki-napadi-u-evropi-video (22/01/2016)