Contemporary tendencies in prevention of money laundring

Dukić Mijatović, M., & Tepavac, R. (2012). Contemporary tendencies in prevention of money laundring, In: Bjelajac, Ž., & Zirojević, M. (2012). Organizovani kriminalitet izazov XXI veka, (283-296). Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad.

 

PDF

 

Literatura

 1. Bjelajac Željko, “Contemporary tendencies in money laundering methods”, Review of the methods and measures for its suppression, Research paper no.151, RIEAS, Athena, June 2011, pp. 1-11;
 2. Bjelajac Željko, „Pranje novca kao faktor ekonomske destabilizacije u nacionalnim i međunarodnim razmerama”, Poslovna ekonomija, 2011, vol. 5, br. 2, str.151-170;
 3. Bjelajac Željko, Tepavac Rajko, Dašić Dragan, „Izvori i načini finansiranja međunarodnog terorizma”, u: Bjelajac Željko, Zirojević Fatić Mina, (urs.), Terorizam kao globalna pretnja, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Centar za bezbednosne studije Beograd, 2012, str. 233-254;
 4. Joksić Ivan, Dukić Mijatović Marijana, „Osvrt na terorističke organizacije i modaliteti njihovog finansiranja”, u: Bjelajac Željko, Zirojević Fatić Mina, (urs.), Terorizam kao globalna pretnja, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Centar za bezbednosne studije Beograd, 2012, str. 254-275;
 5. Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom (u daljem tekstu: Strazburška konvencija), doneta 1990. godine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 7/02 i „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 18/05);
 6. Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (u daljem tekstu: Varšavska konvencija), doneta 2005. godine, potpisana je 16. maja 2005. godine;
 7. Konvencija Ujedinjenih nacija o protivzakonitom prometu opojnih droga i psihotropnih supstanci (u daljem tekstu: Bečka konvencija), doneta 1988. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 14/90);
 8. Konvencija Ujedinjenih nacija o sprečavanju finansiranja terorizma, doneta 2000. godine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 7/02);
 9. Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transanacionalnog organizovanog kriminala sa dopunskim protokolima (u daljem tekstu: Palermo konvencija), doneta 2000. godine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/01);
 10. Konvencija Ujedinjenih nacije protiv korupcije, doneta 2003. godine „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 12/05);
 11. Krivičnopravna konvencija Saveta Evrope o korupciji iz 1999. godine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/02 i „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 18/05);
 12. Kulić Mirko, Bošković Goran,, Međunarodni standardi za suprotstavljanje pranju novca, Megatrend revija, 2009, vol. 6, br. 2, str. 11-24;
 13. Lukić Tatjana, „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2010, vol. 44, br. 2, str. 197-215;
 14. Milovanović Milovan, „Radna grupa za finansijsku akciju (FATF)”, Revija za bezbednost, 2011, vol. 5, br. 4, str. 331-334;
 15. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 89/08);
 16. Petrović Dragan, „O proučavanju savremenih formi privrednog kriminaliteta — pranje novca”, Strani pravni život, 2010, br. 3, str. 161-182;
 17. Rakočević Velimir, „Pranje novca — otkrivanje i dokazivanje”, Pravni život, 2005, vol. 54, br. 9, str. 925-945;
 18. Sandić Kosta, „Fenomen terorizma i njegovo finansiranje”, u: Bjelajac Željko, Zirojević Fatić Mina, (urs.), Terorizam kao globalna pretnja, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Centar za bezbednosne studije Beograd, 2012;
 19. Stanimirka Svičević, „Pranje novca i rizici finansijskog izveštavanja”, Revizor, 2010, vol. 13, br. 52, str. 47-66;
 20. Nataša Tanjević, Goran Kvrgić, „Osvrt na odredbe novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”, Finansije, 2011, vol. 66, br. 1-6, str. 47- 62;
 21. SlavišaVuković, Mijalković Saša, Goran Bošković, „Prevencija pranja novca i finansiranja terorizma osnovne metode i mogućnosti”, Nauka, bezbednost, policija, 2011, vol. 16, br. 2, str. 117-131;
 22. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09, 72/09 i 91/10).