Relevantnost medija u funkciji reafirmacije bezbednosne kulture u politici nacionalne bezbednosti

Bjelajac, Ž., & Filipović, M. A. (2021). Relevantnost medija u funkciji reafirmacije bezbednosne kulture u politici nacionalne bezbednosti, Politika nacionalne bezbednosti 1, 149-165, https://doi.org/10.22182/pnb.2012021.8

PDF

Reference

  • Bjelajac, Željko. 2017. Bezbednosna kultura – umeće življenjaNovi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
  • Бјелајац, Жељко. 2019. „Релевантност интродукције безбедносне културе у образовни систем Републике Србије“. Култура полиса, год. XVI, бр. 40: 231-244.
  • Бјелајац, Жељко и Александар Филиповић. 2018. „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“. У „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“, ур. Жељко Бјелајац и Александар Филиповић, посебно издање, Култура полиса: 9-21.
  • Bjelajac, Željko and Aleksandar Filipović. 2020. „Internet addiction disorder (IAD) as a paradigm of lack of security culture“. The Culture of Polis, year XVII, no. 43: 239-258.
  • Гаћиновић, Радослав. 2020. „Основне функције државе у процесу изградње система безбедности“. Политика националне безбедности, 19 (2): 277-295, https://doi.org/10.22182/pnb.1922020.12
  • Деспотовић, Љубиша. 2016. „Антиномије националне (не)моћи: глобализацијски и геополитички контекст националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности, год. VII, бр. 2: 27-45, https://doi.org/10.22182/pnb.22016.2
  • Драгојловић, Јоко и Младен Ћеранић. 2015. „Потребе за безбедношћу и сигурношћу у хијерархији људских потреба“. Култура полиса, год. XII, бр. 28: 291-299.
  • Kirby, Alan. 2009. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. New York: Continuum.
  • Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press.
  • Maslow, Abraham. 1943. „A Theory of Human Motivation”. Psychological Review, 50 (4): 370-396, https://doi.org/10.1037/h0054346
  • Стојадиновић, Миша. 2020. „Урушавање демократије и рађање неоимперијалног типа грађанина“. Српска политичка мисао, 67 (1): 61-77, https://doi.org/10.22182/spm.6712020.3
  • Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама: стање парадигме”. У „Постмодернизација српске науке: политика постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао: 5–35. https://doi.org/10.22182/spm.specijal2016.1
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2019-13.
  • Carlyle, Thomas. 1841. On Heroes, Hero-Worship, & the Heroic in History: Six Lectures; Reported, with Emendations and Additions. London: James Fraser.
  • Connor, Steven. 1989. Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of Contemporary. Oxford: Blackwell