Prostitution as criminiological and socio-pathological phenomenon

Joksić, I. (2012). Prostitution as criminiological and socio-pathological phenomenon, In: Bjelajac, Ž., & Zirojević, M. (2012). Organizovani kriminalitet izazov XXI veka, (227-242). Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad.

 

PDF

 

Literatura

 1. Aleksić, Živojin, Milovanović, Zoran, Leksikon kriminalistike, Glosarijum, Beograd, 1995.
 2. Avramović, Sima, Opšta pravna istorija — I deo, Dosije, Beograd, 1995.
 3. Avramović, Sima, Opšta pravna istorija — stari i srednji vek, Nomos, Beograd, 2004.
 4. Bošković, Mićo, Kriminologija i socijalna patologija, Matica srpska, Novi Sad, 1995.
 5. Bjelajac, Željko, “Prostitucija kao kotroverzna društvena pojava kroz istorijski do modernog doba”, Review of International Affairs, vol. 62, iss. 1142, 2011.
 6. Delibašić, Veljko, U kandžama prostitucije — krivičnopravni aspekt prostitucije, Čigoja, Beograd, 2010.
 7. Jugović, Aleksandar, Tipologije društvenih devijacija u domaćoj teorijskoj misli, Sociologija, br. 1, Beograd, 2007.
 8. Konstantinović, Bogoljub, Prostitucija i društvo, Knjižarnica Franje Baha, Beograd, 1930.
 9. Lazarević, Ljubiša, Krivično pravo Jugoslavije — posebni deo, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 10. Marković, Čedomir, Hamurabijev zakonik, Beograd, 1925.
 11. Milutinović, Milan, Kriminologija, Savremena administracija, Beograd, 1990.
 12. Nikolić, Zlatko, Prevencija kriminaliteta — metodika rada savetovališta za roditelje i decu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2006.
 13. Nurdberger, Mihael, Srednji vek nije bio mračan, Večernje novosti od 11.03.2012. godine.
 14. Platon, Zakoni, BIGZ, Beograd, 1971.
 15. Radulović, Dragan, Prostitucija u Jugoslaviji, Filip Višnjić, Beograd, 1986.
 16. Stanojević, Obrad, Rimsko pravo, Službeni list SRJ, Beograd, 1993.
 17. Stojanović, Zoran, Komentar Krivičnog zakonika, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
 18. Špadijer – Džinić, Jelena, Socijalna patologija, Stručna knjiga, Beograd, 1988.
 19. Tajne najstarijeg zanata (članak). Izvor: www.tvorac-grada.com/zenski/tajna najstarijegzanata.html. pristup sajtu 22.09.2012.
 20. „Najstariji zanat na svetu” (novinski članak). Izvor: http://wannabemagazine. com/najstariji-zanat-na-svetu. pristup sajtu 22.09.2012.