Environmental law, international legislative and the role of judiciary

Pavlović, S. Z., & Bjelajac, Ž. (2012). Environmental law, international legislative and the role of judiciary, In: Evropsko zakonodavstvo 11(41), Institut za međunarodnu politku i privredu, pp. 351-364.

 

PDF

 

ИЗВОРИ

 

 

ИЗВОРИ

 1. Convention on Acces to Information, Public Participation in Decision – Making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, 25 June 1998.
 2. Етински, Родољуб, Међународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2010.
 3. European Convention on the Protection of the Environmental through Criminal Law, Strasbourg, 4 November 1998, ETS No 172.
 4. Јолџић, Владан, Држава и њени органи од заначаја за заштиту животне средине, политичко правни приступ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2010.
 5. Krämer, L., Environmental Law, 4th Ed., Sweet and Maxwell, London, 2000.
 6. Међународно право и животна средина, публикација OESC и UTS, Београд, 2011.
 7. Пантић, К. Никола, Записи из геолошке историје, Београд, 2001.
 8. Павловић, Зоран, Бјелајац, Жељко, Спалевић, Жаклина, “Energy security as a basis for affirmation of environmental policy of the European Union”, The Review of International Affairs, Belgrade, Vol. LXII, No.1144, Oct.–Dec. 2011.
 9. Перовић, Слободан, „Слобода и природно право”, Правни живот, број 1–2, Београд, 2008.
 10. Шкулић, Милан, et. al., Приручник за заштиту животне средине, Београд, 2011, UTS.
 11. Тодић, Драгољуб, Водич кроз ЕУ полтику – животна средина, Европски покрет Србије, Београд, 2010.